สวัสดีปีใหม่62 ManA

100
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ท่านรองสุทัช อิสโม ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562 คุณ มานะ ศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มธุรกิจแมนเอ
ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562 ท่านรองสุทัช อิสโม ครูวิชาชีพผู้ทรงคุณค่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2562
คุณมานะ ศรีพิทักษ์ ประธานกลุ่มธุรกิจแมนเอ ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด
3
1
2
 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช