ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก (PABUK)

1
วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก (PABUK) โดยรับผิดชอบแจกจุลินทรีย์ (อี.เอ็ม) เพื่อใช้กำจัดกลิ่นหลังน้ำท่วม
ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5,7,8 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีระยะปฏิบัติการระหว่าง วันที่ 9 - 11 มกราคม 2562

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุปาบึก (PABUK)

โดยรับผิดชอบแจกจุลินทรีย์ (อี.เอ็ม) เพื่อใช้กำจัดกลิ่นหลังน้ำท่วม

ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 5,7,8 ตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

โดยมีระยะปฏิบัติการระหว่าง วันที่ 9 - 11 มกราคม 2562

100

101

102

104

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช