"สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 30

100
12 มกราคม 2562) ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เข้าร่วมพิธีเปิดงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 30
การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคใต้
วันที่ 11-14 มกราคม  2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
โดยมีท่าน ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค จำนวน 2 ชิ้น คือ
สิ่งประดิษฐ์เรื่อง การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน
สิ่งประดิษฐ์เรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม
12 มกราคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย  ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
เข้าร่วมงาน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" ครั้งที่ 30การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับภาค ภาคใต้
วันที่ 11-14 มกราคม  2562 ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล
โดยมีท่าน ดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งสิ่งประดิษฐ์เข้าร่วมประกวดในระดับภาค จำนวน 2 ชิ้น
คือสิ่งประดิษฐ์เรื่อง การประยุกต์ใช้สมุนไพรไพลเพื่อการเพาะเลี้ยงปลากัดที่ยั่งยืน
สิ่งประดิษฐ์เรื่อง จุลินทรีย์เพื่อการกำจัดสารประกอบไนโตรเจนในบ่ออนุบาลลูกกุ้งขาวแวนนาไม
5
3
2
1
4
6

 

เพิ่มคอมเมนต์ใหม่


รหัสป้องกันความปลอดภัย
รีเฟรช