งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บทคัดย่อ งานวิจัยนักศึกษาปี 2562 โครงงานที่ 3 Administrator 62
2 บทคัดย่อ งานวิจัยนักศึกษาปี 2562 Administrator 118
3 บทคัดย่อ งานวิจัยนักศึกษาปี 2561 Administrator 76
4 บทคัดย่อ งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557 Administrator 556
5 บทคัดย่องานวิจัยนักศึกษา ปี 2556 Administrator 4170
6 งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Administrator 621
7 งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2555 Administrator 643
8 งานวิจัยนักเรียน นักศึกษา 2555 Administrator 2728
9 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Administrator 6380
10 แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง/แปรรูปสัตว์น้ำ Administrator 4950
11 แผนกวิชาการควบคุมเรือประมง Administrator 1101
12 แผนกวิชาครุศาสตร์เกษตร Administrator 964
13 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ Administrator 1336
14 โครงการ Administrator 639
15 ฝึกอบรมชุมชน Administrator 1062
16 กิจกรรม Administrator 396
17 อื่นๆ Administrator 403