งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 บทคัดย่อ งานวิจัยนักศึกษาปี 2562 โครงงานที่ 3 Administrator 132
2 บทคัดย่อ งานวิจัยนักศึกษาปี 2562 Administrator 193
3 บทคัดย่อ งานวิจัยนักศึกษาปี 2561 Administrator 171
4 บทคัดย่อ งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2557 Administrator 597
5 บทคัดย่องานวิจัยนักศึกษา ปี 2556 Administrator 4418
6 งานวิจัยพัฒนาวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ Administrator 653
7 งานวิจัยครู ปีการศึกษา 2555 Administrator 679
8 งานวิจัยนักเรียน นักศึกษา 2555 Administrator 2782
9 แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Administrator 6589
10 แผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง/แปรรูปสัตว์น้ำ Administrator 5117
11 แผนกวิชาการควบคุมเรือประมง Administrator 1122
12 แผนกวิชาครุศาสตร์เกษตร Administrator 988
13 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ Administrator 1365
14 โครงการ Administrator 657
15 ฝึกอบรมชุมชน Administrator 1090
16 กิจกรรม Administrator 408
17 อื่นๆ Administrator 415