งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา SAR 2559 Administrator 133
2 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 290
3 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 Administrator 333
4 ไฟล์เอกสาร SAR ครู Administrator 455
5 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 441
6 แบบฟอร์มประเมินประกันคุณภาพ Administrator 511
7 คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2554) Administrator 280
8 คู่มือบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร Administrator 498
9 คู่มือบันทึกผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554 Administrator 282
10 คู่มือสถานศึกษา ปี 2553 Administrator 478
11 เอกสาร สมศ. ประเมินภายนอก ปี 51-53 Administrator 476
12 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ปี 2555 Administrator 775
13 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครู Administrator 1617
14 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 53 Administrator 965
15 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 52 Administrator 1036
16 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 51 Administrator 597