งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา SAR 2559 Administrator 146
2 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 316
3 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 Administrator 359
4 ไฟล์เอกสาร SAR ครู Administrator 481
5 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 468
6 แบบฟอร์มประเมินประกันคุณภาพ Administrator 540
7 คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2554) Administrator 290
8 คู่มือบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร Administrator 523
9 คู่มือบันทึกผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554 Administrator 293
10 คู่มือสถานศึกษา ปี 2553 Administrator 505
11 เอกสาร สมศ. ประเมินภายนอก ปี 51-53 Administrator 501
12 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ปี 2555 Administrator 802
13 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครู Administrator 1643
14 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 53 Administrator 992
15 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 52 Administrator 1062
16 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 51 Administrator 605