งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา administrator 17
2 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 50
3 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา SAR 2559 Administrator 201
4 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 445
5 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 Administrator 494
6 ไฟล์เอกสาร SAR ครู Administrator 574
7 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 559
8 แบบฟอร์มประเมินประกันคุณภาพ Administrator 633
9 คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2554) Administrator 331
10 คู่มือบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร Administrator 612
11 คู่มือบันทึกผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554 Administrator 326
12 คู่มือสถานศึกษา ปี 2553 Administrator 585
13 เอกสาร สมศ. ประเมินภายนอก ปี 51-53 Administrator 585
14 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ปี 2555 Administrator 886
15 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครู Administrator 1750
16 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 53 Administrator 1082
17 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 52 Administrator 1197
18 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 51 Administrator 649