งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 16
2 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา SAR 2559 Administrator 182
3 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 404
4 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 Administrator 453
5 ไฟล์เอกสาร SAR ครู Administrator 551
6 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 536
7 แบบฟอร์มประเมินประกันคุณภาพ Administrator 605
8 คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2554) Administrator 314
9 คู่มือบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร Administrator 590
10 คู่มือบันทึกผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554 Administrator 321
11 คู่มือสถานศึกษา ปี 2553 Administrator 568
12 เอกสาร สมศ. ประเมินภายนอก ปี 51-53 Administrator 563
13 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ปี 2555 Administrator 865
14 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครู Administrator 1727
15 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 53 Administrator 1062
16 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 52 Administrator 1154
17 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 51 Administrator 637