งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบฟอร์มต่างๆ ของ SAR ปี 2562 Administrator 62
2 แบบสอบถามข้อมูล ตัวบ่งชี้ที่ 3.1.3 การพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพ administrator 53
3 แบบสอบถามประกอบการจัดทำ SAR administrator 51
4 แบบฟอร์มเครื่องมืองานประกันคุณภาพ ประจำปี 2563 Administrator 105
5 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา administrator 97
6 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 119
7 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา SAR 2559 Administrator 264
8 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 542
9 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 Administrator 594
10 ไฟล์เอกสาร SAR ครู Administrator 641
11 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 626
12 แบบฟอร์มประเมินประกันคุณภาพ Administrator 697
13 คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2554) Administrator 395
14 คู่มือบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร Administrator 679
15 คู่มือบันทึกผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554 Administrator 343
16 คู่มือสถานศึกษา ปี 2553 Administrator 648
17 เอกสาร สมศ. ประเมินภายนอก ปี 51-53 Administrator 654
18 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ปี 2555 Administrator 955
19 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครู Administrator 1813
20 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 53 Administrator 1145
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 2