งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา administrator 36
2 รายงานการประเมินตนเอง(SAR) ประจำปีการศึกษา 2561 Administrator 71
3 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา SAR 2559 Administrator 218
4 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2558 Administrator 475
5 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 Administrator 525
6 ไฟล์เอกสาร SAR ครู Administrator 594
7 รายงานการประเมินตนเอง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 578
8 แบบฟอร์มประเมินประกันคุณภาพ Administrator 651
9 คู่มือการประกันคุณภาพภายนอก รอบที่ 3 (ฉบับแก้ไข พ.ศ.2554) Administrator 350
10 คู่มือบริหารจัดการและปฏิบัติงานของบุคลากร Administrator 628
11 คู่มือบันทึกผลการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2553-2554 Administrator 332
12 คู่มือสถานศึกษา ปี 2553 Administrator 601
13 เอกสาร สมศ. ประเมินภายนอก ปี 51-53 Administrator 606
14 แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล ปี 2555 Administrator 905
15 แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของครู Administrator 1768
16 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 53 Administrator 1100
17 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 52 Administrator 1230
18 ประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 51 Administrator 652