งานวัดผลและประเมินผล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 คู่มือการใช้งานระบบบริหารสถานศึกษา ศธ.02 ออนไลน์ administrator 120
2 ขั้นตอนการใช้ระบบงานบริการงานทะเบียนวัดผลนักเรียนนักศึกษา administrator 53
3 เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำแผนผังแบบทดสอบ Administrator 178
4 ประกาศ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2559 Administrator 135
5 ประกาศตารางสอบปลายภาค 2-2558 Administrator 475
6 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 Administrator 779