งานวัดผลและประเมินผล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำแผนผังแบบทดสอบ Administrator 83
2 ประกาศ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2559 Administrator 86
3 ประกาศ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2558 Administrator 131
4 ประกาศตารางสอบปลายภาค 2-2558 Administrator 261
5 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดย นางสาววัลภา อยู่ทอง Administrator 269
6 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 Administrator 594
7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2551 Administrator 349
8 ตารางการทดสอบการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2558 Administrator 131
9 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) Administrator 517
10 แผนการเรียน "โรงเรียนในโรงงาน" Administrator 763
11 การประเมินสรุปผลการเรียน ประจำภาคเรียน Administrator 489