งานวัดผลและประเมินผล

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำแผนผังแบบทดสอบ Administrator 119
2 ประกาศ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2559 Administrator 119
3 ประกาศ รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปี 2558 Administrator 158
4 ประกาศตารางสอบปลายภาค 2-2558 Administrator 360
5 การพัฒนาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นมุ่งเน้นสมรรถนะอาชีพ โดย นางสาววัลภา อยู่ทอง Administrator 1018
6 ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการเรียนตามหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ. 2558 Administrator 673
7 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พ.ศ.2551 Administrator 406
8 ตารางการทดสอบการศึกษาแห่งชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET) ปีการศึกษา 2558 Administrator 157
9 รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา (V-NET) Administrator 595
10 แผนการเรียน "โรงเรียนในโรงงาน" Administrator 850
11 การประเมินสรุปผลการเรียน ประจำภาคเรียน Administrator 519