ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง ผู้ชม
1 รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ฝ่ายวิชาการ เข้าพบ นางปัณฑินา ชะตารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าจีนอุดมวิทยา เพื่อพูดคุยในการรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา 102
2 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบ ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาผู้ต้องขัง เรือนจำกลางสงขลา เพื่อพูดคุยในรายละเอียดหลักสูตรระยะสั้น 92
3 รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าพบ นางสาวผาสุขสันต์ ไหมทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคูเต่าวิทยา เพื่อพูดคุยในการรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษา 92
4 นักเรียนนักศึกษาผู้รับผิดชอบโครงการเลี้ยงกุ้งขาวในบ่อ PE ได้จับกุ้งเพื่อจำหน่าย เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากทฤษฎีสู่การฝึกปฏิบัติจริง 104
5 จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนชั้น ปวช.3 และนักศึกษาชั้น ปวส.2 ประจำปีการศึกษา 2562 82
6 เข้าพบ ดร.อุดม ชูลีวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวรนารีเฉลิม เพื่อพูดคุยในรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 15
7 เข้าพบนายสุภาพ ยะพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสงขลาวิทยาคม เพื่อพูดคุยในรายละเอียดการจัดทำหลักสูตรทวิศึกษาสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 13
8 มอบเกียรติบัตรให้ผู้เข้าร่วมโครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยังยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2562 24
9 โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยังยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2562 เรื่องคุณสมบัติพื้นฐาน 6 ตัวชี้วัด 38
10 จัดโครงการ การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพในชุมชน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนนโยบายบริหารจัดการสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรกรรมและประมงเพื่อความยังยืน (ระยะเร่งด่วน) ปีงบประมาณ 2562 126
11 เข้าร่วมพิธีเปิดงานประชุมวิชาการ อกท.ระดับชาติ ครั้งที่ 41 9
12 ร่วมรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพิธีเปิดการประชุมวิชาการระดับชาติ ของสมาชิกองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 41 ปีการศึกษา 2562 7
13 เข้ารับการคัดเลือกการประเมินสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 ในระดับเขต 7
14 ข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการแนะแนวการศึกษาต่อประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนควนเนียงวิทยา อ.ควนเนียง จ.สงขลา 6
15 พิธีเปิดพร้อมให้โอวาทการประชุมสมัยสามัญองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานีอ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี 5
16 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อเป็นการไว้อาลัยฯ 19
17 เข้าค่ายลูกเสือ62 18
18 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 12
19 ร่วมบริการน้ำดื่ม วิ่งข้ามสมุทร ครั้งที่ 2 19
20 เข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการวิชาการ เปิดบ้านชะแล้นิมิตวิทยา 2563 30
 
<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>
หน้า 1 จาก 50