งานครูที่ปรึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 แบบสำรวจนักเรียน นักศึกษา ประจำชั้น เพื่อเฝ้าระวังป้องกันโรคโตวิด19 Administrator 15
2 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) Administrator 104
3 แนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษาตาม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Administrator 39
4 คะแนนและการแปลผล Administrator 104
5 คู่มือครูที่ปรึกษา Administrator 107
6 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา Administrator 593
7 แบบรายงานนวัตกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน Administrator 829
8 ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 703
9 ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา [SDQ] Administrator 801