งานครูที่ปรึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) Administrator 17
2 แนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษาตาม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Administrator 12
3 คะแนนและการแปลผล Administrator 18
4 คู่มือครูที่ปรึกษา Administrator 21
5 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา Administrator 571
6 แบบรายงานนวัตกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน Administrator 765
7 ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 599
8 ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา [SDQ] Administrator 719