งานครูที่ปรึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) Administrator 53
2 แนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษาตาม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Administrator 25
3 คะแนนและการแปลผล Administrator 56
4 คู่มือครูที่ปรึกษา Administrator 59
5 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา Administrator 579
6 แบบรายงานนวัตกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน Administrator 796
7 ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 644
8 ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา [SDQ] Administrator 753