งานครูที่ปรึกษา

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 การประเมินผลตามสภาพจริง (Authentic Assessment) Administrator 34
2 แนวทางการประเมินพฤติกรรมผู้เรียนอาชีวศึกษาตาม ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ Administrator 20
3 คะแนนและการแปลผล Administrator 35
4 คู่มือครูที่ปรึกษา Administrator 38
5 คู่มือการปฏิบัติงานระบบการดูแลผู้เรียนอาชีวศึกษา Administrator 574
6 แบบรายงานนวัตกรรมการเพิ่มปริมาณผู้เรียนอาชีวศึกษา โดยลดปัญหาการออกกลางคันของผู้เรียน Administrator 778
7 ครูที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ Administrator 618
8 ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา [SDQ] Administrator 735