เข้าสู่ระบบ  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
SMIS
banner2
ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
----------------------------------------------------
2560-09-07-57-4a47a0db6e60853dedfcfdf08a5ca249
งานพัสดุ
---------------------------------------------------------------------
price
งานแผนงานและความร่วมมือ
แผนยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา พ.ศ. 2560 - 2564
แผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561           
-------------------------------------------------------------------------------------
King
แบบ E-book http://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/ 
และแบบ PDF File http://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf
--------------------------------
ID plan1
002
--
ดาวน์โหลดเอกสาร ระบบดูแล
--
--
--

  Rtfc
--
v-cop
---

QR Code หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมาย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แบบ E-book http://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/ และแบบ PDF File http://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
prev
next
News image

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 โดย ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมอภิ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัย... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2561   นายวิศวะ  คงแก้ว ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ พบ... อ่านต่อ..

News image

จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 9 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณ... อ่านต่อ..

News image

5 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณะครู และบุคลากรทางการศึ... อ่านต่อ..

News image

  ขอแสดงความยินดี กับตัวแทนนักศึกษา และครูที่ปรึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอั... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมประกอบพิธี“วันสมเด็จพระมหาธีรราช... อ่านต่อ..

News image

  เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่... อ่านต่อ..

News image

14 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ของ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับบริษัทสงวนพาณิชย์ เอวี จำกัด ได้จัดอบรม หลักสูต... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมอาคาร... อ่านต่อ..

News image

วันนี้(2 พฤศจิกายน 2561) หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการตรวจประเมิน อกท.ดีเด่น ระดับภาค ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดสถานที่เพื่อรับการตรวจสอบคุณสมบั... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรมพิธีเข้าเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วม... อ่านต่อ..

News image

22 ตุลาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้บริหาร และคณะครู วิทย... อ่านต่อ..

News image

22 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับการประเมินโครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากคณะกรร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมปรับ... อ่านต่อ..

News image

18 ตุลาคม 2561 คณะครู นักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ครบร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้... อ่านต่อ..

News image

12 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมต้อนรับคณะครู จาก Kolej Vokasional Pasir Mas, Kalantan Malaysi... อ่านต่อ..

News image

12 ตุลาคม 2561 คณะผู้บริหาร คณะครู และเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยท่านรองชรินทร์ ชูชื่น และท่านรองสุทัช อิสโม รองผ... อ่านต่อ..

News image

8 ตุลาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครูวิทยาลัยประ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายกรีฑา  ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติ... อ่านต่อ..

News image

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการตามยุทธศาสตร์สำคัญของ อ.ค.ต.ป กลุ่มกระทรวง คณะที่3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ... อ่านต่อ..

News image

ความภาคภูมิใจของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ กับ บัณฑิต รุ่นที่ ๑  ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 3กันยายน2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ได้เข้าพบคุณมานะ ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 1 -2 กันยายน 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวน แผนยุทธศาสตร์เพ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 30-31 สิงหาคม 2561 หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์  ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 24 – 30 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากำลังคนรองร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดให้การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะ IT เพื่อเพิ... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำตัวแทนผู้บริหาร คณะ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2561 อาจารย์วันเพ็ญ สิตะพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้น... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการชั้นเรียนด้... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 16-17 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการอบรมเชิ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2561 เจ้าหน้าที่จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา และทีมงานเก็บข้อมูลการเฝ้าระ... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางการจัดกา... อ่านต่อ..

News image

(ภาคค่ำ) เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำผู้บริหาร... อ่านต่อ..

next
prev

Webp.net-gifmaker (6)

banner-facebook

SMIS

  help
See Today
UpComing this month

Daily View

Wednesday, 31 October 2018
  Preceding Day Wednesday, 31 October 2018 Following Day

JEvents v1.5.4   Copyright © 2006-2010

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month October 2018 Next month
S M T W T F S
week 40 1 2 3 4 5 6
week 41 7 8 9 10 11 12 13
week 42 14 15 16 17 18 19 20
week 43 21 22 23 24 25 26 27
week 44 28 29 30 31
ประมวลผลภาพ

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

***************

 


เรามี 81 บุคคลทั่วไป และ 16 สมาชิก ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้856
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1343
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3562
mod_vvisit_counterเดือนนี้21325
mod_vvisit_counterทั้งหมด681926
พยากรณ์อากาศ