เข้าสู่ระบบ • การรับสมัครนักศึกษา 2563
 • การรับสมัครนักศึกษา 2563
 • การรับสมัครเรียน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา 2563
tab-pr2563

QR Code หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมาย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แบบ E-book http://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/ และแบบ PDF File http://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง แจ้งกำหนดการเข้าอยู่​หอพักของนักศึกษาใหม่​ และข้อปฏิบัติ​ของนักศึกษา​ ประจำ​ภาค​เรียนที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | เสาร์, 9 พฤษภาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง กำหนด​การลงทะเบียน​เรียน​และเปิดเรียน​ ภาคเรียน​ที่​ 1​ ปีการศึกษา​ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | เสาร์, 9 พฤษภาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง เลื่อนกำหนดการปฐมนิเทศ​นักเรียน​นักศึกษา​ใหม่​ และการเตรียมความพร้อม​ในการเรียนอาชีวศึกษา​ประมง​ ประจำ​ปีการศึกษา​ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | เสาร์, 9 พฤษภาคม 2020

แบบสอบถามความพร้อมของ นักเรียน นักศึกษา ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ (online)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2020

แบบสอบถามความพร้อมของ ผู้สอน ต่อการเรียนการสอนออนไลน์ (online)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี, 23 เมษายน 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ศุกร์, 20 มีนาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020

ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล แจ้งนักเรียนนักศึกษาทุกคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พุธ, 11 มีนาคม 2020

ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งนักเรียนนักศึกษาขั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พุธ, 11 มีนาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020

tab-act2563
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยปร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 168

News image

    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 157

News image

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากา... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 165

News image

      เมื่อเช้าวันที่ 7 มีนาคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนางกรวิกา ศรีวัฒนวร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 170

News image

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ทางงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยประมงติณ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 153

News image

บ่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 30

News image

เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 25

News image

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 24

News image

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 42

News image

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 174

News image

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 32

News image

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 18

News image

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เข้ารับการคัดเลือกการประเมินสถานศึกษาร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 18

News image

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 18

News image

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 20

News image

เช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 31

News image

เมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเข... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 31

News image

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 22

News image

เมื่อเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำตัว... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 32

News image

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหั... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 43

News image

บ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 47

News image

บ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นายสมชาติ ชูมาก หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 41

News image

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 36

News image

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 4 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 31

News image

ช่วงบ่ายวันนี้ 28 มกราคม 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแท... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 29 มกราคม 2020 | Hits: 40

News image

  วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ค... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | เสาร์, 25 มกราคม 2020 | Hits: 66

News image

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ดำเนินโครงการเตรียมควา... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | เสาร์, 25 มกราคม 2020 | Hits: 46

News image

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 23 มกราคม 2020 | Hits: 53

News image

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักศึ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | จันทร์, 20 มกราคม 2020 | Hits: 62

News image

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะร่าง... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 171

News image

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายฉัตรชัย ซ้ายเกลี้ยง ครูชำนาญการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ น... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 183

News image

10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย (CU) ในการประกวดสิ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 185

News image

10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ลำ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 157

News image

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมพี่น้องสุขสันต์สาน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 167

News image

เมื่อภาคเช้าวันที่ 9 มกราคม 2563 นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา น... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 149

News image

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมพี่น้องสุขสันต์สานส... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 163

News image

เมื่อเช้าวันศุก​ร์ที่​ 10​ มกราคม​ 2563​ เวลา​ 09.00 น.​ วิทยาลัย​ประมง​ติณ​สู​ลา​นนท์​ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 157

News image

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์​ที่​ 10​ มกราคม​ 2563​ เวลา​ 10.30​ น.​งาน​กิจกรรม​นักเรียน​นักศึก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 49

News image

ในนามวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 24

News image

วันที่ 7 - 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. เรื่... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 25

News image

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานลูกเสือฯ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 39

News image

เช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 41

News image

เช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมวัน Christmas โดยแผนกสามัญ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 33

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 24

News image

บ่ายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ หนูไฝ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเพ่นเลิร์นนิ่ง ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 32

News image

บ่ายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตัวแทนผู้บริหารและครู จากโรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าพบเพื่ออวย... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 30

News image

บ่ายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตัวแทนผู้บริหารและครู จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เข้าพบเ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 28

News image

เช้าวันที่​ 23​ ธันวาคม​ 2562​ นายสมชาย​ ท่าตะเคียน​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 39

News image

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายกิตติรัต... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 30

News image

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางพชรภัทร สุ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 36

News image

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 33

News image

เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยปร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 37

News image

เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสุธี บัวหนู ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ได้ดำเน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 36

News image

เช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุธี บัวหนู หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้พบปะกล่าวชมเชยการมาร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 38

News image

เช้าวันที่​ 16​ ธันวาคม​ 2562​ นายประสงค์ ชูวิจิตร์ และภริยา อดีตผู้อำนวยการ​วิทยาลัยเกษ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 36

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 31

News image

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 29

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 22

News image

เช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้กล... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 35

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 23

News image

ยินดีกับความสำเร็จ อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 25

News image

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 21

News image

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 22

News image

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 24

News image

บรรยากาศการร่วมกิจกรรม ประกวด แสดง และแข่งขัน ของหน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 40

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 32

News image

ช่วงบ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา13.00 น. นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรีย... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 21

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 30

News image

แบบสรุปรายงานผลการประกวด แสดง และแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภา... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 31

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 33

News image

เช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำสมา... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 49

News image

เย็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อม... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 44

News image

บรรยากาศการร่วมกิจกรรม ประกวด แสดง และแข่งขัน ของหน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 42

News image

เมื่อเช้าวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 32

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 47

tab-cct2563

QR Code หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมาย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แบบ E-book http://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/ และแบบ PDF File http://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก!!

ช่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง | พุธ, 8 เมษายน 2020

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่าย

คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่าย ดาวน์โหลดคลิ๊ก!!

ช่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง | อังคาร, 31 มีนาคม 2020

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่าย

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อชุดปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และพัฒนาระบบเครือข่าย ดาวน์โหลดคลิ๊กที่นี่  

ช่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง | อังคาร, 31 มีนาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสารคลิ๊ก!!  

ช่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง | อังคาร, 31 มีนาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ช่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ช่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง | จันทร์, 13 มกราคม 2020

image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::

Webp.net-gifmaker (6)

SMIS

banner-facebook

  help
See Today
UpComing this month

Daily View

Thursday, 19 December 2019
  Preceding Day Thursday, 19 December 2019 Following Day

JEvents v1.5.4   Copyright © 2006-2010

Director2019

นายสมชาย ท่าตะเคียน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
วีดิทัศน์
ประมวลผลภาพ
ลิ้งค์ภายในวิทยาลัย

baner-150x40

 

ป้ายลิ้งค์

baner-150x40

e-office-150x40

eDLTV-150x40

job_tob_gun-150x40

EdResearch-150x40

baner-01-150x40

banner03-150x40

banner04-150x40

banner05-150x40

banner07-150x40

ict-150x40

gfmis-150x40

banner06-150x40

banner08-150x40

banner10-150x40

tgp-150x40

mailgo-150x40

banner11-150x40

ปฏิทินกิจกรรม
Last month December 2019 Next month
S M T W T F S
week 49 1 2 3 4 5 6 7
week 50 8 9 10 11 12 13 14
week 51 15 16 17 18 19 20 21
week 52 22 23 24 25 26 27 28
week 1 29 30 31
เรามี 33 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้7
mod_vvisit_counterเมื่อวาน173
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1758
mod_vvisit_counterเดือนนี้7122
mod_vvisit_counterทั้งหมด838652
พยากรณ์อากาศ