เข้าสู่ระบบ



 • SLIDE-01
 • SLIDE-02

 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
prev
next
News image

ระหว่างวันที่ 9 – 13 กันยายน 2562 นายประทีป สองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ นางรัฐกานต์ เชื้อแหลม พนักงานราชการคร... อ่านต่อ..

News image

\ 13 กันยายน 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะครู และนักศึกษา สาขาวิชาการเด... อ่านต่อ..

News image

บ่ายวันที่ 12 กันยายน 2562 นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ได้นำนักเรียนนักศึกษาวิทย... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 7-8 กันยายน 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว ครูชำนาญการ และคณะ จัดกิจก... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศ... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 3 กันยายน 2562 เวลา 10.30 น. นายโอฬาร อุบล ครูชำนาญการ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 3 กันยายน 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการเสวนาการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน การจัดการองค์ความรู้วิ... อ่านต่อ..

News image

นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วม ประชุมโครงการเครือข่ายสถานศึ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันนี้ (2 กันยายน 2562) ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ คณะผู้บริหารและคณะ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายชรินทร์ ... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการประกวดและแข่งขัน ขวัญใจโคบาล ส้มต... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 นายโอฬาร อุบล ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายประยูร... อ่านต่อ..

News image

ดร.รักเกียรติ แก้วจำนง นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ เป็นประธานในพิธี และได้มอบเกียรติบัตรผู้ทำคุณปร... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 29 สิงหาคม 2562 อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดงานประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาค... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 25 - 28 สิงหาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 19 - 27 สิงหาคม 2562 คณะครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรครูผู้สอน (Tra... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 26-27 สิงหาคม 2562 นายสมชาติ ชูมาก ครูชำนาญการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการฝึกทักษะอาชีพเทคโนโลยีอา... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีเปิด... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชม... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 25 สิงหาคม 2562 ดร. เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นางกรวิกา ศรีว... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแก้ว ครูชำนาญการ และคณะ จัดกิจกร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้นำคณะครู บุคล... อ่านต่อ..

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันที่ 22 สิงหาคม 2562 เวลา 08.00 - 08.15 น. สถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลา ได้เข้ามาจัดโครงการครู 5 นาที ให้ก... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 19-20 สิงหาคม 2562 งานศูนย์บ่มเพาะฯ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการอบรมการเขียนแผนธุรกิจเพื่... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันที่ 18 สิงหาคม 2562 ดร.เสริม​ศักดิ์​ นิลวิลัย​ ผู้​อำนวยการ​วิทยาลัย​ประมง​ติณ​สู​ลา​นนท์​ ได้เข... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 17 – 18 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น เรื... อ่านต่อ..

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 17 สิงหาคม 2562 นายประทีป สองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมตัวแทนครูและนักศึกษาแผนกวิชาเพาะเลี้... อ่านต่อ..

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายประทีป สองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมตัวแทนครูและนักศึกษาแผนกวิชาเพาะเลี้... อ่านต่อ..

News image

ภาคเช้าที่ 17 สิงหาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรม... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันศุกร์ ที่ 16 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ตัวแทนนักศึกษากล่าวลาครูชาวจีน และใ... อ่านต่อ..

News image

บ่ายวันที่ 16 สิงหาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยตัว... อ่านต่อ..

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายประทีป สองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมตัวแทนครูและนักศึกษาแผนกวิชาเพาะเลี้... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายประทีป สองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมตัวแทนครูและนักศึกษาแผนกวิชาเพาะเลี้... อ่านต่อ..

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2562 งานวัดผลและประเมิน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดอบรมโครงการการใช้งานระบบบร... อ่านต่อ..

News image

บ่ายวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยตัว... อ่านต่อ..

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายประทีป สองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ และตัวแทนครูและนักศึกษาจากแผนกวิชาเพาะเลี... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2562 นายประทีป สองแก้ว ครูชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยตัวแทนครู และนักศึกษาแผนกวิชาเพาะเลี... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันพุธที่ 14 สิงหาคม 2562 นางกรวิกา​ ศรีวัฒนวรัญญู​ หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยง​สัตว์น้ำ​ วิทยาลัย​ปร... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันที่ 14 สิงหาคม 2562 งานครูที่ปรึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการ... อ่านต่อ..

News image

14​ สิงหาคม​ 2562​ นางสาวเอมอร​ สว่าง​พงศ์​ ครูชำนาญ​การ​ พร้อมด้วยนางรัฐกานต์​ เชื้อแหลม​ นางสาวกานดา​ เหลา... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัย​ประมง​ติณ​สู​ลา​นนท์​ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยี​การเพาะเลี้... อ่านต่อ..

News image

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ 12 สิงหาคม 2562 เวลา 17.30 น. นายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยกา... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันนี้​ 12​ สิงหาคม​ 2562​ นายกิตติ​รัตน์​ ทับทวี​ และนางสาวเอมอร​ สว่างพงศ์​ ตัวแทนวิทยาลัย​ประมง​ติณ​ส... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 11 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และตัวแทนครู ร่วมแสดงความ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เลขานุการและอนุกรรมกา... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัย... อ่านต่อ..

News image

วันนี้ 9 สิงหาคม 2562 นายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อม... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า นางรัฐกานต์ เชื้อแหลม ครูวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 นางอมรรัตน์ จัน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายรักชาติ ปานเพชร รองผู้อำนวยการฝ่... อ่านต่อ..

News image

บ่ายวันที่ 8 สิงหาคม 2562 นายโอฬาร อุบล ครูชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะค... อ่านต่อ..

News image

ระหว่างวันที่ 6 – 7 สิงหาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทย... อ่านต่อ..

News image

เมื่อช่วงเช้าวันนี้ 7 สิงหาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยตัวแ... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันที่ 6 สิงหาคม 2562 นายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันที่ 5 สิงหาคม 2562 งานครูที่ปรึกษาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มอบกระถางต้นไม้จากล้อยางรถยนต์ จำน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 3-4 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสถาน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ให้การต้อนรับและแนะนำครูชาวจีน 2 ท่านจาก ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันจันทร์ ที่ 29 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย... อ่านต่อ..

News image

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 17.30 น. ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

News image

28 กรกฎาคม 2562 ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมเดินสวนนสนาม และทบทวนคำปฏิญาณ ในโครงการเฉลิมพระเก... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันนี้ (28 กรกฎาคม 2562) ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครู ร่วมพิธีถ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อช่วงเย็นวันนี้ 27 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นา... อ่านต่อ..

News image

วันนี้ (27 กรกฎาคม 2562) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ เพื่อลดปัญหาการออกกลางคัน ... อ่านต่อ..

News image

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ในสัตว์น้ำ... อ่านต่อ..

News image

ระหว่างวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและประสบการณ์ด้านว... อ่านต่อ..

News image

แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์หาจุลินทรีย์ในสัตว์น้ำ... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 นายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลาเป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชั... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 งานสวัสดิการและพยาบาล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมกับโรงพยาบาสงขลาร่วมจัดกิ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ วิทยาลัย แล... อ่านต่อ..

News image

ช่วงเช้าและบ่ายวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ประ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อเช้าวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ตัวแทนผู้บริหาร ครู วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำพวงหรีดร่วมไว้อาลัย กับการจากไปขอ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 21 -23 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดการอบรมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานสากล IS... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันนี้ 21 กรกฎาคม 2562 งานครูที่ปรึกษาและงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดอบ... อ่านต่อ..

News image

วันนี้ (21 กรกฎาคม 2562) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand... อ่านต่อ..

News image

วันนี้ (20 กรกฎาคม 2562) วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดพิธีเปิดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 19-20 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ได้จัดโครงการยกระดับทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อบ่ายวันที่​ 18​ กรกฎาคม​ 2562​ วิทยาลัย​ประมง​ติณ​สู​ลา​นนท์​ นำทีมโดย​ นายประยูร​ เฉิดฉิ้ม​ หัวหน้างาน... อ่านต่อ..

News image

บ่ายวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นางสายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถั... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 นายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

News image

บ่ายวันที่ 15 ก.ค.2562 นายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึก... อ่านต่อ..

News image

คณะครู และนักศึกษาสาขาวิชาการเดินเรือ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐานคนประจำเ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ นำคณะครู และนักศึกษาแผนกวิชาการเดินเรือ วิทยาลั... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมพิธีปิดโครงการฝึ... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 14 กรกฎาคม 2562 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 13 - 14 กรกฎาคม 2562 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการพัฒนานวัตกรรมเสริมสร้... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 13 กรกฎาคม 2562 โครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 นายกรีฑา ดิษโสภา ครูชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณส... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 งานฟาร์มและโรงงาน และแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จับ... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีบัณฑิต วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สถา... อ่านต่อ..

News image

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 15.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการส่งเส... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 10 กรกฎาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดกิจกรรมพิธีรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ (ประดับแ... อ่านต่อ..

News image

เมื่อวันอังคารที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสุทัช อิสโม ครูผู้ทรงคุณค่า วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รับมอบหมายจากอาช... อ่านต่อ..

News image

เช้าวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมศักดิ์ นิลวิลัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมลงนามความร่วมมือ... อ่านต่อ..

News image

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ครั้งที่ 29 ระดับภาค ภาคใต้ ปีการศึ... อ่านต่อ..

banner2

 anigif แบบรายงานการเสนอขอเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2562) ดาวน์โหลดไฟล์ 


news_Procurement
------------------------------------------------------------------------------------------------------
ID plan1

  Rtfc
--
v-cop
---

QR Code หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมาย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แบบ E-book http://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/ และแบบ PDF File http://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

ประมวลผลภาพวิทยาลัยฯ

Webp.net-gifmaker (6)

banner-facebook

SMIS

  help
See Today
UpComing this month

Daily View

Monday, 30 December 2019
  Preceding Day Monday, 30 December 2019 Following Day

JEvents v1.5.4   Copyright © 2006-2010

DRsermsuk

ดร.เสริมศักดิ์  นิลวิลัย
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
ประมวลผลภาพ
ปฏิทินกิจกรรม
Last month December 2019 Next month
S M T W T F S
week 49 1 2 3 4 5 6 7
week 50 8 9 10 11 12 13 14
week 51 15 16 17 18 19 20 21
week 52 22 23 24 25 26 27 28
week 1 29 30 31

boga

lmi

vcopnet

vijai

DLTV

***************

 


เรามี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้255
mod_vvisit_counterเมื่อวาน580
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้3380
mod_vvisit_counterเดือนนี้3850
mod_vvisit_counterทั้งหมด789446
พยากรณ์อากาศ