เข้าสู่ระบบ • การรับสมัครนักศึกษา 2563
 • การรับสมัครนักศึกษา 2563
 • การรับสมัครเรียน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา 2563
tab-pr2563

QR Code หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมาย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แบบ E-book http://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/ และแบบ PDF File http://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังสุขอนามัยการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ข่าวประชาสัมพันธ์ | ศุกร์, 20 มีนาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทสอบคัดเลือก หลักสูตรประกาศนรยบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี, 12 มีนาคม 2020

ประกาศจากงานวัดผลและประเมินผล แจ้งนักเรียนนักศึกษาทุกคน

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พุธ, 11 มีนาคม 2020

ประกาศจากงานทะเบียน แจ้งนักเรียนนักศึกษาขั้น ปวช.3 และปวส.2 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พุธ, 11 มีนาคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปิการศึกษา 2563 รอบ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563 รอบ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ | อังคาร, 4 กุมภาพันธ์ 2020

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 20 มกราคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 13 มกราคม 2020

tab-act2563
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการวิทยาลัยปร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 102

News image

    เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 92

News image

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชากา... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 92

News image

      เมื่อเช้าวันที่ 7 มีนาคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนางกรวิกา ศรีวัฒนวร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 104

News image

    เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ทางงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยประมงติณ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 11 มีนาคม 2020 | Hits: 82

News image

บ่ายวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 15

News image

เช้าวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยประ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 13

News image

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 24

News image

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 38

News image

  เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายชูศักดิ์ ทองแกมแ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | ศุกร์, 28 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 127

News image

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 9

News image

เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 7

News image

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เข้ารับการคัดเลือกการประเมินสถานศึกษาร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 7

News image

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 6

News image

เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 26 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 5

News image

เช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 19

News image

เมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเข... อ่านต่อ..