เข้าสู่ระบบ • การรับสมัครนักศึกษา 2563
 • การรับสมัครนักศึกษา 2563
 • การรับสมัครเรียน โครงการอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ประจำปีการศึกษา 2563
tab-pr2563

QR Code หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมาย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แบบ E-book http://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/ และแบบ PDF File http://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปิการศึกษา 2563 รอบ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 17 กุมภาพันธ์ 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563 รอบ 1

ข่าวประชาสัมพันธ์ | อังคาร, 4 กุมภาพันธ์ 2020

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 20 มกราคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่องประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 13 มกราคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึษา เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ประเภทโควต้า ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 13 มกราคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สาขาวิชาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ต่อเนื่อง) ปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 13 มกราคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง หยุดการเรียนการสอนและปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษ เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประเพณีวันขึ้นปีใหม่ทางวิทยาลัยฯ จึงขอหยุดเพิ่มเติมอีก 2 วัน คือวันที่ 2 -3 มกราคม 2563และจะมีการสอนชดเชย ในวันเสาร์-อาทิตย์

ข่าวประชาสัมพันธ์ | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์ | จันทร์, 13 มกราคม 2020

tab-act2563
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
prev
next
News image

เช้าวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 8

News image

เมื่อวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดโครงการเข้าค่ายพักแรมและเข... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 4

News image

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 4

News image

เมื่อเช้าวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 03.00 น. เป็นต้นไป วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำตัว... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 11 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 8

News image

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางพชรภัทร สุธารักษ์ ผู้ช่วยหั... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 21

News image

บ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.00 น. นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 17

News image

บ่ายวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 15.30 น. นายสมชาติ ชูมาก หัวหน้างานปกครอง พร้อมด้วยคณะ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 24

News image

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ หัวหน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 6 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 7

News image

เมื่อวันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | อังคาร, 4 กุมภาพันธ์ 2020 | Hits: 4

News image

ช่วงบ่ายวันนี้ 28 มกราคม 2563 นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยตัวแท... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พุธ, 29 มกราคม 2020 | Hits: 23

News image

  วันศุกร์ที่ 24 มกราคม 2563 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ค... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | เสาร์, 25 มกราคม 2020 | Hits: 22

News image

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ดำเนินโครงการเตรียมควา... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | เสาร์, 25 มกราคม 2020 | Hits: 21

News image

วันที่ 23 มกราคม 2563 เวลา 13.00 น. นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 23 มกราคม 2020 | Hits: 23

News image

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดมอบตัวและประชุมผู้ปกครอง นักศึ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | จันทร์, 20 มกราคม 2020 | Hits: 31

News image

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้จัดสอบสัมภาษณ์และทดสอบสมรรถนะร่าง... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 96

News image

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 นายฉัตรชัย ซ้ายเกลี้ยง ครูชำนาญการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ น... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 102

News image

10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย (CU) ในการประกวดสิ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 104

News image

10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย ระดับเหรียญเงิน ลำ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 88

News image

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมพี่น้องสุขสันต์สาน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 91

News image

เมื่อภาคเช้าวันที่ 9 มกราคม 2563 นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา น... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 84

News image

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมพี่น้องสุขสันต์สานส... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 93

News image

เมื่อเช้าวันศุก​ร์ที่​ 10​ มกราคม​ 2563​ เวลา​ 09.00 น.​ วิทยาลัย​ประมง​ติณ​สู​ลา​นนท์​ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 90

News image

เมื่อช่วงเช้าวันศุกร์​ที่​ 10​ มกราคม​ 2563​ เวลา​ 10.30​ น.​งาน​กิจกรรม​นักเรียน​นักศึก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 30

News image

ในนามวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอบคุณคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

วันที่ 7 - 10 มกราคม 2563 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งโครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวส. เรื่... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น. งานลูกเสือฯ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 9

News image

เช้าวันที่ 26 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายชรินทร์ ชูชื่น รองผู้อำนวยก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 8

News image

เช้าวันที่ 25 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมวัน Christmas โดยแผนกสามัญ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 23 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

บ่ายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 นางสาวกรรณิการ์ หนูไฝ กรรมการผู้จัดการบริษัทโอเพ่นเลิร์นนิ่ง ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

บ่ายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตัวแทนผู้บริหารและครู จากโรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าพบเพื่ออวย... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

บ่ายวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ตัวแทนผู้บริหารและครู จากโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ เข้าพบเ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

เช้าวันที่​ 23​ ธันวาคม​ 2562​ นายสมชาย​ ท่าตะเคียน​ ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 9

News image

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 14.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนายกิตติรัต... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางพชรภัทร สุ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นางประมุข เอี้ยวสุข ครูที่ปรึกษา อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยปร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 9

News image

เช้าวันที่ 20 ธันวาคม 2562 นายสุธี บัวหนู ครูผู้รับผิดชอบกิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร ได้ดำเน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 9

News image

เช้าวันที่ 19 ธันวาคม 2562 นายสุธี บัวหนู หัวหน้างานครูที่ปรึกษา ได้พบปะกล่าวชมเชยการมาร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 8

News image

เช้าวันที่​ 16​ ธันวาคม​ 2562​ นายประสงค์ ชูวิจิตร์ และภริยา อดีตผู้อำนวยการ​วิทยาลัยเกษ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 8

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2562 นายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่าย... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยป... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 4

News image

เช้าวันที่ 16 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้กล... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

ยินดีกับความสำเร็จ อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 9

News image

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 4

News image

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 4

News image

ยินดีกับความสำเร็จ กับตัวแทนวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ส่งผลงานร่วมเข้าประกวด”สุดยอดนวัตกร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

บรรยากาศการร่วมกิจกรรม ประกวด แสดง และแข่งขัน ของหน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

ช่วงบ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา13.00 น. นายสันติธรรม เทพฉิม หัวหน้างานกิจกรรมนักเรีย... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 4

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

แบบสรุปรายงานผลการประกวด แสดง และแข่งขันทักษะต่างๆ ในงานการประชุมวิชาการ อกท.ระดับภาค ภา... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

เช้าวันที่ 13 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำสมา... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 9

News image

เย็นวันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อม... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

บรรยากาศการร่วมกิจกรรม ประกวด แสดง และแข่งขัน ของหน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

เมื่อเช้าวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ นางสาววัลภา ชีวาภิสัณห์... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 10

News image

วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

10 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (อกท.หน่วยพรานทะเล) ร่วมการประชุมวิชาการองค์การ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 6

News image

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นายช... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 4

News image

วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายโอฬาร อุบล ครูชำนาญการ ทำหน้ารองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยาก... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

คืนวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่ว... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 8

News image

เช้าวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 10

News image

บ่ายวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นางสาวสุทธิกานต์ สุวรรณโณ ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทย... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 4

News image

บ่ายวันที่ 10 ธันวาคม 2562 นายเอกรัฐ แก้วยอดทอง และนายธีราพร สิทธิรักษ์ ตัวแทนสมาชิก อกท... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 5

News image

ค่ำวันที่ 10 ธันวาคม 2562 ตัวแทนสมาชิก อกท.หน่วยพรานทะเล วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 7

News image

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานน... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 4

News image

เช้าวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 10

News image

ช่วงสายวันที่ 9 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เ... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 13

News image

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายกิตติรัตน์ ทับทวี ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนว... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 5

News image

ช่วงสายวันที่ 6 ธันวาคม 2562 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ด... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 4

News image

เมื่อบ่ายวันที่ 3 ธันวาคม 2562 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำทีมโดยนางสาวปิยรัตน์ เพชรรัต... อ่านต่อ..

ข่าวกิจกรรมวิทยาลัย | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020 | Hits: 8

tab-cct2563

QR Code หนังสือ “ศาสตร์ของพระราชา : ผู้นำโลกในการพัฒนาอย่างยั่งยืน รวบรวมกฎหมาย สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร” แบบ E-book http://www.senate.go.th/the_wisdom_of_the_monarch/ และแบบ PDF File http://www.senate.go.th/pdf/the_wisdom_of_the_monarch.pdf

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

ช่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง | พฤหัสบดี, 16 มกราคม 2020

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ช่าวประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง | จันทร์, 13 มกราคม 2020

image
         ระบบหลัก                ระบบสนับสนุน       
:: >>> คู่มือระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษา :: >>> ระบบการนำองค์กร ::
:: >>> คู่มือระบบกิจกรรมนักศึกษา :: >>> ระบบสารสนเทศ ::
:: >>> คู่มือระบบการเรียนรู้ ::   ::
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/801720phoca_thumb_l_DSC06474.jpglink
http://www.tfc.ac.th/mainweb/components/com_gk3_photoslide/thumbs_big/411096phoca_thumb_l_DSC08633.jpglink

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ Smart farm Aquaculture สร้างนักเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำรุ่นใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาประมง     สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาประมง      สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ   See details

สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตร 3 ปี ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หลักสูตร 2 ปี ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ                  นอกจากนี้ยังมีการจัดการศึกษา ระบบทวิภาคีหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำโดยจัดการศึกษาร่วมกับ บริษัทแปซิฟิกแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด  และบริษัทแมนเอโฟรเซ่นฟู้ด จำกัด See details

สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ

 

 

Webp.net-gifmaker (6)

SMIS

banner-facebook

  help
See Today
UpComing this month

Weekly View

10 November 2019 - 16 November 2019
  Preceding Week 10 November 2019 - 16 November 2019 Following Week

JEvents v1.5.4   Copyright © 2006-2010

Director2019

นายสมชาย ท่าตะเคียน
ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
วีดิทัศน์
ประมวลผลภาพ

baner-150x40

e-office-150x40

eDLTV-150x40

job_tob_gun-150x40

EdResearch-150x40

baner-01-150x40

banner03-150x40

banner04-150x40

banner05-150x40

banner07-150x40

ict-150x40

gfmis-150x40

banner06-150x40

banner08-150x40

banner10-150x40

tgp-150x40

mailgo-150x40

banner11-150x40

ปฏิทินกิจกรรม
Last month November 2019 Next month
S M T W T F S
week 44 1 2
week 45 3 4 5 6 7 8 9
week 46 10 11 12 13 14 15 16
week 47 17 18 19 20 21 22 23
week 48 24 25 26 27 28 29 30
เรามี 55 บุคคลทั่วไป ออนไลน์
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้87
mod_vvisit_counterเมื่อวาน235
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้572
mod_vvisit_counterเดือนนี้4087
mod_vvisit_counterทั้งหมด816993
พยากรณ์อากาศ