วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของสมาชิกอกท. ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของสมาชิกอกท. ….ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ มาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขัน การประกวดนิทรรศการทางการเกษตรของสมาชิก อกท. ประเภท ทีม หน่วยพรานทะเล ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกายกาญจน์ นุ้ยหมัน นักเรียนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี กับ นางสาวกายกาญจน์ นุ้ยหมัน นักเรียนคนเก่ง ระดับชั้น ปวช.1/2 สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ได้รับ รางวัลชนะเลิศมาตรฐานเหรียญทอง ในการแข่งขันทักษะการพูดภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ ประเภท เดี่ยว ในการประชุมวิชาการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ ครั้งที่

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

โอกาสมาแล้ว….วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครแล้วนะ… ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ข้างล่างนี้ น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในวันและเวลาราชการ หรือ สามารถสมัครออนไลน์

Read more

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราชฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียน

Read more

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. นักเรียนนักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยฯ 2. รับใบลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา กรอกเอกสารให้ครบ 3. พบครูที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อการลงทะเบียน และชำระเงิน 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนและใบลงทะเบียนให้กับครูที่ปรึกษาขอให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

Read more