ตัวแทนผู้บริหารและครู โรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่ กับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ฯ

วันที่ 5 มกราคม 2564 ตัวแทนผู้บริหารและครู จากโรงเรียนอนุบาลสงขลา เข้าพบเพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ให้กับวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยนายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นผู้รับมอบ ณ ห้องผู้อำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *