ต้อนรับ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัย

วันที่ 20 พ.ย. 63 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางประมุข เอี้ยวสุข ครู แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้การต้อนรับ ดร.อิสระ ชนะแก้วสมบูรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอย่างยั่งยืน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีมนักวิจัย กับคณะคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร กลุ่มธุรกิจเบทาโกร และทีมผู้บริหารเบทาโกร ในการเข้าศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประมงพื้นบ้าน ณ เกาะยอ และวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *