ติดต่อวิทยาลัย

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์
ที่ตั้ง
: เลขที่ 57/7 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง เทศบาลนครสงขลา 90100

หมายเลขโทรศัพท์ : 0-7433-3202
หมายเลขโทรสาร : 0-7433-3642
Website : http://www.tfc.ac.th/