วันอาทิตย์ที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง และให้โอวาทกับผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นนักศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเดินเรือ ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read More