ข้อมูลด้านบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563

ประเภททั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู30
ข้าราชการพลเรือน2
พนักงานราชการครู5
พนักงานราชการ(อื่น)2
ลูกจ้างประจำ7
ครูพิเศษสอน7
ลูกจ้างชั่วคราว (จนท)14
รวม ครู42
รวมทั้งสิ้น69

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562

ประเภททั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู35
ข้าราชการพลเรือน2
พนักงานราชการครู6
พนักงานราชการ(อื่น)2
ครูพิเศษสอน1
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา17
บุคลากรอื่นๆ9
รวม ครู42
รวมทั้งสิ้น74

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561

ประเภททั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู35
ข้าราชการพลเรือน2
พนักงานราชการครู4
พนักงานราชการ(อื่น)2
ครูพิเศษสอน2
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา17
บุคลากรอื่นๆ 5
รวม ครู41
รวมทั้งสิ้น69