ข้อมูลด้านบุคลากร

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2565

ประเภททั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร1
ข้าราชการครู31
ข้าราชการพลเรือน2
พนักงานราชการ (ครู)5
พนักงานราชการ (บริหารงานทั่วไป)3
ครูพิเศษสอน5
ลูกจ้างชั่วคราว (จนท)11
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง, ยามรักษาการ,ฯ)4
รวม ครู41
รวมทั้งสิ้น62
อัพเดทข้อมูล วันที่ 25 มีนาคม 2566

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2564

ประเภททั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู28
ข้าราชการพลเรือน2
พนักงานราชการครู5
พนักงานราชการ(อื่น)3
ครูพิเศษสอน6
ลูกจ้างชั่วคราว (จนท)15
บุคลากรอื่นๆ (นักการภารโรง, ยามรักษาการ,ฯ)10
รวม ครู39
รวมทั้งสิ้น71
อัพเดทข้อมูล วันที่ 29 มิถุนายน 2565

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2563

ประเภททั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร1
ข้าราชการครู30
ข้าราชการพลเรือน2
พนักงานราชการครู5
พนักงานราชการ(อื่น)2
ลูกจ้างประจำ7
ครูพิเศษสอน7
ลูกจ้างชั่วคราว (จนท)14
รวม ครู42
รวมทั้งสิ้น69

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2562

ประเภททั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู35
ข้าราชการพลเรือน2
พนักงานราชการครู6
พนักงานราชการ(อื่น)2
ครูพิเศษสอน1
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา17
บุคลากรอื่นๆ9
รวม ครู42
รวมทั้งสิ้น74

ข้อมูลบุคลากร ปีการศึกษา 2561

ประเภททั้งหมด(คน)
ผู้บริหาร2
ข้าราชการครู35
ข้าราชการพลเรือน2
พนักงานราชการครู4
พนักงานราชการ(อื่น)2
ครูพิเศษสอน2
เจ้าหน้าที่ / บุคลากรทางการศึกษา17
บุคลากรอื่นๆ 5
รวม ครู41
รวมทั้งสิ้น69