ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ พื้นที่ อบต. บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราชฯ

ระหว่างวันที่ 15 – 17 ธันวาคม 2563 นายธาฎา ศิณโส หัวหน้างานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำตัวแทนครู ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสมเด็จเจ้าพะโคะ ออกบริการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม ณ พื้นที่ อบต. บ้านใหม่ อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยบริการซ่อมและถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์

Read more

เข้าร่วมการประชุม เพื่อสร้างความเข้าใจ การปฏิบัติงาน การรายงานผล และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน กิจกรรมศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย นายธาฎา ศิณโส ครูชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) และนางสุภาพ มณีสว่าง เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการปฏิบัติงาน การรายงานผล

Read more