ประมงติณฯ ขับเคลื่อนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีการศึกษา 2565

วันนี้ 30 สิงหาคม 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครู ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู้ดูแลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ภายใต้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในปีการศึกษา 2565 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ ปัณวรรณ์ หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการดำเนินกิจกรรมมีคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรวมกว่า 100 คน การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมแสมบาน อาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และประสบกรณ์ตรงเกี่ยวกับพันธุ์ไม้ และทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ให้แก่นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *