รายงานงบทดลองจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566

ที่รายการไฟล์เอกสาร
1รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 ดูเอกสาร
2รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565ดูเอกสาร
3รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2565ดูเอกสาร
4รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
5รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
6รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
7รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน เมษายน พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
8รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
9รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
10รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
11รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
12รายงานงบทดลองจ่ายประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2566ดูเอกสาร
รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลองประจำเดือน กันยายน 2566ดูเอกสาร