ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *