ปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา…กิจกรรมแห่งความภาคภูมิใจของนักเทคโนโลยีบัณฑิต

…วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ที่จัดการศึกษาฯ เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทล.บ.) ของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ประจำปีการศึกษา 2565 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้ ณ โรงแรม บี พี

Read more

ปลื้มใจยิ่งแล้ว ทูลกระหม่อมแก้วทรงโปรดฯ ชาว อกท.

…วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ชาว อกท. ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเปิดงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่

Read more

สุดปัง….ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จัดนิทรรศการทางการเกษตร เรื่อง “สายใย สองเล” ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43

…วันที่ 24-กุมภาพันธ์ 2566 – 2 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานกรรมการอำนวยการหน่วยพรานทะเล) มอบหมายให้คณะครู และนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จำนวน 8 คน เข้าร่วมจัดนิทรรศการทางการเกษตรในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์

Read more

ลุยงานเต็มกำลัง….ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ การประกวดผลงานทางวิชาการ และนำเสนอผลงาน ในงานประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ฯ ระดับชาติ ครั้งที่ 43

…วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (ประธานกรรมการอำนวยการหน่วยพรานทะเล) นำคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ (อกท.หน่วยพรานทะเล) จำนวน 25

Read more

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

จัดตั้งศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (Center of Vocational Manpower Networking Management : CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการพื้นฐานบ่อเลี้ยงกุ้งทะเลอัจฉริยะ (Excellent Center) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding

Read more

ประมงจังหวัดจับมือประมงติณฯ ผลักดันศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ของภาคใต้

วันที่ 2 ก.พ. 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกันต้อนรับนางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ที่ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ สำหรับเตรียมจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ของภาคใต้ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรในอนาคต

Read more

เด็กประมงติณฯ เรียนรู้นอกสถานที่ “เรียนสนุก ปลุกจิตสำนึก”

…วันพุธ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-12.00 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้คณะครู นำโดยนางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ รายวิชาภาษาอังกฤษอินเทอร์เน็ต พร้อมด้วย นางสาวกานดา เหล๊าะโต๊ะหมัน ครูพิเศษสอน

Read more

ทีมบริหารประมงติณฯ พร้อมใจคารวะ ท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

…วันจันทร์ ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และนายกสมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เดินทางเข้าพบคารวะท่านบัญญัติ จันทน์เสนะ ประธานมูลนิธิวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และมูลนิธิดต่างๆที่ก่อตั้งด้วยเงินทุนจาก ฯพณฯ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์

Read more

ประมงติณฯ เดินหน้าขับเคลื่อนแผนธุรกิจ TFC Café’ ประจำปีงบประมาณ 2566

…วันอังคาร ที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.09 น. นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานกล่าวเปิดร้านกาแฟ TFC Café’ ภายใต้แผนธุรกิจ โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของนักเรียนสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more