ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีต่อไปนี้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวทำสัญญาจ้างพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา 08.30

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

🔊🔊🔊ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์📣📣📣 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 102 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

ประมงติณฯ (อกท.หน่วยพรานทะเล) ร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้

วันที่ 23-24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระดับภาค ภาคใต้ เพื่อเตรียมการจัดการแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ และการประชุมวิชาการ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 102 ในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังประกาศรับสมัครใต้โพสต์นี้ ขอให้ผู้เข้ารับการเลือกสรร

Read more

ประมงติณฯ จับกุ้งแล้วนะ….รู้ยัง

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2565 (เวลา 09.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้ต้อนรับและนำนายมนัสฌาน์ ชูเชิด ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเก็บเกี่ยวและจำหน่ายผลิตผลจากโครงการเลี้ยงกุ้งขาวปลอดภัย 1 ไร่ 1 ล้าน แบบ

Read more

ประมงติณฯ จับมือโรงเรียนมัธยมศึกษาเครือข่าย 3 แห่ง ลุยแนะแนวศึกษาต่อ นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566

สัปดาห์นี้ 14 – 18 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางสาวปิยรัตน์ เพชรรัตน์ ครูชำนาญการ ทำหน้าที่หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและการจัดหางาน พร้อมด้วยผู้แทนครูในแผนกวิชาที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการแนะแนวศึกษาต่อโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามเครือข่ายที่ร่วมมือกัน 3 แห่ง ได้แก่ 1)

Read more

เสาร์นี้ที่ประมงติณฯ … การจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ตามโครงการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.)

เสาร์นี้ที่ประมงติณฯ …วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้คณะครู จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ ในรูปแบบการเรียนการสอน ตามโครงการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อการพัฒนาชนบท (อศ.กช.) ซึ่งมีการเรียนการสอนทุกวันเสาร์ ตลอดภาคเรียนที่ 2/2565 สำหรับวันเสาร์นี้ เป็นการเรียนของนักเรียน

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครด้วยต้นเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ

Read more