1 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น (ห้องเรียนอาชีพ) ร่วมกับเครือข่าย โรงเรียนจะนะวิทยา

ห้องเรียนอาชีพเริ่มแล้ว…. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น (ห้องเรียนอาชีพ) ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย โรงเรียนจะนะวิทยา วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้คณะครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกับโรงเรียนเครือข่าย จัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น (ห้องเรียนอาชีพ) “หลักสูตรการเลี้ยงปลา”

Read more

24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรม วันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 วันนี้ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565 (วันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี) โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง

Read more

16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา เป็นประธานในพิธี

“ศิษย์ได้ดี เพราะมีครู” พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 วันที่ 16 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีกิจกรรม

Read more

กิจกรรมวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ วันที่ 2 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 07.30 – 11.30 น. วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา

Read more

วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา พร้อมใจกันจัดพิธีวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ จัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี…วันที่ 2 มิถุนายน 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา พร้อมใจกันจัดพิธีวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา

Read more

บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565

เช้านี้….ที่ประมงติณฯ บรรยากาศการเข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เป็นวันแรก วันนี้ 17 พฤษภาคม 2565 นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำคณะผู้บริหาร

Read more

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอต้อนรับนายอัลดุลเลาะ สารี ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาแปรรูปสัตว์น้ำนายสุขิตกุล เกตุพันธุ์ ครูผู้ช่วย กลุ่มวิชาช่างต่อเรือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Read more