ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ด้วยวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2565 ในเวลาราชการ ผู้สนใจสมัครด้วยต้นเองได้ที่ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ประกาศรับสมัคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *