ประกาศจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน (สาขาวิชาช่างกลโรงงานและเทคนิคการผลิต)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 📣เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตราปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2567ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more