ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ 📣เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) ตำแหน่ง แม่บ้าน จำนวน 1 อัตราปฏิบัติงาน ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 4 มกราคม 2567ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดตามประกาศรับสมัครที่แนบนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็น ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และเจ้าหน้าที่งานอาคารสถานที่

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Read more