ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

Read more

ประกาศจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่ิอจัดจ้างเป็น พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Read more

ประกาศจากวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมิน สมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (พนักงานบริหารทั่วไป) การประเมินสมรรถถะ ส่วนที่ 1 วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564

8New Pongpisarn, Kuakul Songsangjinda และคนอื่นๆ อีก 6 คน

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอประกาศเลื่อนการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (พนักงานบริหารทั่วไป) จากเดิมวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ออกไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

Read more

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งที่ 2 (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป (ครู) สอบสัมภาษณ์ ในวันจันทร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more