ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์​สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภททั่วไป​ รอบที่​ 2​ (เพิ่มเติม) สาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *