ประกาศจากงานทะเบียน ถึงนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศจากงานทะเบียน ถึงนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 📌 หากมีข้อสงสัย ติดต่องานทะเบียน โทร 093-4939646👉 ลิงค์เพื่อเข้าไปลงทะเบียนยังระบบ ศธ. 02 ออนไลน์

https://student.vec.go.th/web/Login.htm?mode=student&id=1390016301&fbclid=IwAR3VmWcQ3TTcVjWl9zos5QxFtFYSejJqtApqPHwZu5yXie4ZKlVRZIroYnk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *