ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ให้นักเรียน นักศึกษา พ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศจากร้านค้าสหการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์กำหนดวันรับเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

ขอเชิญนักเรียน และนักศึกษาใหม่ ที่สั่งจองเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายไว้ในวันมอบตัว สามารถเดินทางมารับเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย ได้ในวัน และเวลาราชการ ตั้งแต่วันที่ 5 – 6 และ 9 – 12 พฤษภาคม 2565 ณ ร้านค้าสหการ

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

ประกาศจากงานทะเบียน ถึงนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์

ประกาศจากงานทะเบียน ถึงนักเรียนนักศึกษาทุกชั้นปี เรื่องการลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ หากมีข้อสงสัย ติดต่องานทะเบียน โทร 093-4939646 ลิงค์เพื่อเข้าไปลงทะเบียนยังระบบ ศธ. 02 ออนไลน์

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้น ปวช.1 และนักศึกษาชั้น ปวส.1 ปีการศึกษา 2564 แต่ละห้องเรียน (เพิ่มเติม) ขอให้นักเรียนนักศึกษาที่ยังไม่เข้าห้องครูที่ปรึกษา สแกน QR code ห้องที่ตนเองสังกัด

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การเลื่อนกิจกรรมตามโครงการเตรียมความพร้อมนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครนักเรียนนักศึกษาใหม่ แบบออนไลน์เพื่อลดการเสี่ยง COVID-19 แบบฟอร์มการสมัครเรียนออนไลน์วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ระดับ ปวช. เรียนฟรี กินฟรี พักฟรี มีรายได้ระหว่างเรียน ระดับ ปวส. และ ปริญญาตรี มีค่าใช้จ่ายปกติเล็กน้อย

Read more