ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1028 กรกฎาคม 2566

ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่ http://www.tfc.ac.th/sign_royal66/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *