ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถะครั้งที่ ๒ (สัมภาษณ์) พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู)

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รับสมัครบุคคลากรเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู) กลุ่มวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

โอกาสมาแล้ว….วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครแล้วนะ… ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ข้างล่างนี้ น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในวันและเวลาราชการ หรือ สามารถสมัครออนไลน์

Read more

13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราชฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. นักเรียนนักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยฯ 2. รับใบลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา กรอกเอกสารให้ครบ 3. พบครูที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อการลงทะเบียน และชำระเงิน 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนและใบลงทะเบียนให้กับครูที่ปรึกษาขอให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบนี้

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

Read more