ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา 2567

โอกาสมาแล้ว….วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครแล้วนะ… ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาต่างๆ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป รายละเอียดตามประกาศรับสมัครฯ ข้างล่างนี้ น้องๆนักเรียนนักศึกษาที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครได้ที่ ห้องงานทะเบียน อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในวันและเวลาราชการ หรือ สามารถสมัครออนไลน์

Read more

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียน

Read more

กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการลงทะเบียนเรียน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ประจำภาคเรียนที่ 2/2566 ในวันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 ขั้นตอนการลงทะเบียน 1. นักเรียนนักศึกษาแต่งกายชุดนักเรียนนักศึกษาตามระเบียบวิทยาลัยฯ 2. รับใบลงทะเบียนจากครูที่ปรึกษา กรอกเอกสารให้ครบ 3. พบครูที่ปรึกษาเพื่อลงชื่อการลงทะเบียน และชำระเงิน 4. ส่งหลักฐานการชำระเงินค่าลงทะเบียนและใบลงทะเบียนให้กับครูที่ปรึกษาขอให้นักเรียนนักศึกษาดำเนินการตามวันและเวลาที่กำหนดตามเอกสารแนบนี้

Read more

ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ และนางเยาวดี รุ่งเรือง ครูชำนาญการ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีและต้อนรับ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ และนางเยาวดี รุ่งเรือง ครูชำนาญการ ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ด้วยความยินดียิ่ง

Read more

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์

ขอเชิญชวนคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมลงนามถวายพระพรออนไลน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 1028 กรกฎาคม 2566

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานพัสดุ

Read more

ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดี และ ยินดีต้อนรับ นางสาวอนิสา แซ่ฉั่ว ในโอกาสได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

การเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรื่อง การศึกษาประสิทธิภาพการพับแผ่นพับแบบสามตอน ด้วยอุปกรณ์ช่วยพับทันใจ

Read more

การเผยแพร่โครงงานวิทยาศาสตร์ ระดับ ปวช. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เรื่อง การศึกษาความเข้มข้นของ Photosynthesis Bacteria (PSB) ที่แตกต่างกันในการเพาะเลี้ยงไรน้ำนางฟ้าไทย

Read more