ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา เข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2566 (สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ)

โดยกำหนดให้ผู้มีรายชื่อต่อไปนี้ มารายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อ ในระหว่างวันที่ 9-31 มกราคม 2566 เวลา 09.00-15.30 น. (เฉพาะวันทำการ) ขอแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการค้ดเลือก เอกสารประกาศ https://drive.google.com/…/1npDNeHv12DcpCoAKjCV…/view… #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทโควตา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) และสาขาวิชาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2566

โดยกำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (MEP) เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ในวันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. และ กำหนดให้ผู้สมัครเข้าศึกษาต่อประเภทโควตา สาขาวิชาการเดินเรือ เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ในวันอาทิตย์ ที่ 8 มกราคม

Read more

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ปรับรูปแบบการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์

เนื่องจากสถานการณ์ฝนตกหนักและเกิดน้ำท่วมขังในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางมาเรียน ของนักเรียนนักศึกษาวิทยาลัยฯ จึงเห็นสมควรให้ปรับการเรียนการสอนเป็นระบบออนไลน์ในวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2565 และหากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ จะเปิดทำการเรียนการสอนปกติในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Read more

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

ขอกราบถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงสมบูรณ์หายจากพระอาการประชวรโดยเร็วทรงพระเจริญควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายละเอียดดังประกาศรับสมัครใต้โพสต์นี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ(สอบสัมภาษณ์) ศึกษารายละเอียดการเลือกสรร ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินสมรรถนะ อย่างละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของท่านเอง และขอให้ทุกท่านโชคดีในการคัดเลือก…. #สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีต่อไปนี้ในลำดับที่ 1 มารายงานตัวทำสัญญาจ้างพร้อมเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามประกาศฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เวลา 08.30

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

🔊🔊🔊ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์📣📣📣 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 102 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2565 เวลา

Read more

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ รหัสสาขาวิชา 102 ในวันที่ 26 และ 27 พฤศจิกายน 2565 รายละเอียดดังประกาศรับสมัครใต้โพสต์นี้ ขอให้ผู้เข้ารับการเลือกสรร

Read more