ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 ในการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เวลา 16.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้บริหาร ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 ในการลงพื้นที่สำรวจพื้นที่น้ำท่วมภายในวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *