สุดปลื้ม…ประมงติณฯ คว้า 4 ดาว ระดับภาค จากการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจอาขีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ในระดับ 4 ดาว ลำดับที่ 6 ของภาค ในกลุ่ม จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สตูล ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-18 สิงหาคม 2565 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา ภายใต้การนำของ นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นางเยาวดี รุ่งเรือง ครู ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และนางอังสนา หะยีหะเต็ง หัวหน้าศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 รวมทั้งคณะครูที่ปรึกษาแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมงทุกท่าน

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *