13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา เนื่องในโอกาส วันนวมินทรมหาราชฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลาฯ

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 07.00-10.30 น.วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดย นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้แทนคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย นางเยาวดี รุ่งเรือง รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายณัฐศักดิ์ ชัยทองสกุล ครู

Read more

วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้าให้กำลังใจ คณะครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา ที่เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา

บรรยากาศการเข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค #ภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) วันที่ 24-27 กรกฎาคม 2566 ซึ่งผู้อำนวยการนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มาให้กำลังใจในครั้งนี้ ชื่อแผนธุรกิจ ปูดำ ขยำเงิน

Read more

นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าให้กำลังใจแก่ตัวแทนคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าให้กำลังใจแก่คณะครู และนักเรียนนักศึกษาที่ร่วมประกวด #โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาภาคใต้ ณ วิทยาลัยเทคนิคสตูล จำนวน 2 โครงการงาน #ปวช. การศึกษาความเข้มข้นของ Photosynthesis Bacteria (PSB)

Read more

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรออนไลน์ ประจำปี 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2565 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพรออนไลน์ ประจำปี 2566 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม

Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กับ ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กับ ภาคีเครือข่ายการจัดการศึกษา ทั้งเป็นหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อร่วมมือกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://qr.page/g/VAHVNycOe9

Read more

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิด “โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะให้สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงานและสถานประกอบการ” ให้กับครูผู้สอนของวิทยาลัยฯ เพื่อร่วมมือกันพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา และครูที่ปรึกษาโครงการ ที่ได้รับรางวัลและได้ไปต่อในระดับภาค ในเข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ชิ้นงาน

โครงการ ที่ได้รับรางวัลและได้ไปต่อในระดับภาค ในเข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566 จำนวน 2 ชิ้นงาน ดังนี้ ระดับ ปวช. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เหรียญทอง การศึกษาความเข้มข้นของ Photosynthesis Bacteria (PSB)

Read more

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มอบหมายคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา ประจำปีการศึกษา 2566

ระหว่างวันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ได้มอบหมายคณะครูและนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมการประกวด #โครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา จำนวน 4 ชิ้นงาน ดังนี้ ระดับ ปวช. การศึกษาความเข้มข้นของ

Read more

ภาคบ่ายวันนี้ 4 ก.ค 2566 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์นำโดยนายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผอ.วป.ติณฯ พร้อมด้วยคณะครูและนักศึกษา ร่วมกับสมาชิกกลุ่มฟาร์มทะเล ปล่อยพันธุ์ปลาในทะเลสาบสงขลา ณ ฟาร์มทะเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

Read more