วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐาน GAP ด้านพืช ประมง และปศุสัตว์ ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการเกษตรเพื่อชีวิต “เกษตรกรรุ่นใหม่ ใส่ใจมาตรฐาน” ประจำปี 2564

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายประทีป สองแก้ว นายสันติธรรม เทพฉิม นายธาฎา ศิณโส นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ นางกนิษฐา สัมมุขา นางยุพา จุทอง นางสาวลักธพรรณ

Read more

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการ Fin ดี We can do!!” ผ่านระบบ Microsoft teams

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เข้าร่วมประชุมออนไลน์ “โครงการ Fin ดี We can do!!” ผ่านระบบ Microsoft teams

Read more

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าดูพื้นที่ และพูดคุยปรึกษาหารือ ในการทำ MOU หลักสูตรแกนมัธยม ร่วมกันระหว่างวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์

วันที่ 16 มิถุนายน 2564 เวลา 10.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการ และนายกรกช มณีสว่าง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน เข้าพบนางสาวมิสกะห์ เจะแม็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเกาะแต้วพิทยาสรรค์ เข้าดูพื้นที่

Read more

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าฯ ผู้ปกครอง พสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอเชิญชวนผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่าฯ ผู้ปกครอง พสกนิกรชาวไทย ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๔ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 09.49 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมทางศาสนา นิมนต์พระวัดแหลมพ้อ จำนวน 9 รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

วันที่ 2 มิถุนายน 2564 เวลา 06.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู บุคลากร และตัวแทนศิษย์เก่า ร่วมกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ณ ลานพระพุทธรูป และลานศาลพระภูมิ ประจำวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Read more

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานมอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ฯ จำนวน 500 กล่อง ตามนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ฯ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานมอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ทีมสว๊อบ) โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่

Read more

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานมอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ฯ จำนวน 500 กล่อง ตามนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานมอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ทีมสว๊อบ) โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่

Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามหาดใหญ่-นาหม่อมจังหวัดสงขลา ต.พิจิตร อ.นาหม่อม จ.สงขลา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากร นำอาหารปรุงสำเร็จ มอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสนามหาดใหญ่-นาหม่อมจังหวัดสงขลา จำนวน 70 กล่อง โดยมีตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์เป็นผู้รับมอบซึ่งเป็นผลงานคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ที่ร่วมแรงร่วมใจในการผลิต ตามนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยา

Read more

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำอาหารปรุงสำเร็จ มอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยตัวแทนคณะครู บุคลากร นำอาหารปรุงสำเร็จ มอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ ณ โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จำนวน

Read more