ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะ เข้าพบนายมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัดฯ

วันที่ 14 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วย นายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา นางสุปราณีย์ ธัญญรัตน์ หัวหน้าแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง และนางสาวธนกร ห้วยห้อง ครูแผนกวิชาอุตสาหกรรมประมง เข้าพบนายมานะ ศรีพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด เพื่ออวยพรปีใหม่และมอบกระเช้าปีใหม่ ณ บริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *