ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563

วันที่ 12 มกราคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร เจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษา ตัวแหนสถานประกอบการ ตัวแทนสมาคมศิษย์เก่า และตัวแทนผู้ปกครองวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมเข้ารับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอาชีวศึกษาขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดสงขลา โดยมีนายณัฐกิตติ์ ศรีสงศักดิ์ธนา ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร ประธานกรรมการ ว่าที่ รต.จรินทร์ ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการวิทยาสัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ รองประธานกรรมการ นายบุญเนต ห้องตรง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีส่องแสงพณิยการ กรรมการ นางสาวอนัญญา เรืองเพ็ง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยอชีวศึกษาสงขลา กรรมการ และนายทศวิน บุญเถื่อนทับ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหลวงประธานราษฎร์นิกร กรรมการและเลขานุการ ในการประเมิน ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยบริการ วิทยาสัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *