รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และเชิญตัวแทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 08.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ มอบหมายให้นางอังสนา หะยีหะเต็ง ครูชำนาญการ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา กล่าวต้อนรับ และเชิญตัวแทนบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและแนะแนวเกี่ยวกับอาชีพแก่นักเรียนนักศึกษา และมอบหน้ากากอนามัยแก่วิทยาลัยฯ ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *