ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และผู้เกี่ยวข้องตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ในการนี้ นายมนัส สุวรรณพงษี ตำแหน่งประธานกรรมการวิทยาลัยฯ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมรัฐบุรุษ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *