เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ (ถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

วันที่ 2 เมษายน 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนายกรีฑา ดิษโสภา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นางสาวเอมอร สว่างพงศ์ ครูชำนาญการพิเศษ นางสาวลักธพรรณ ศรีสุวรรณ พนักงานราชการครู และนายศุภชาติ สำลีวงษ์ ครูพิเศษสอน เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ (ถวายพานพุ่มทอง – พุ่มเงิน) เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *