นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำนายนันทชัย ทองเกียรติ จากบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ เข้ารับรางวัล “เข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณ”

วันที่ 1 เมษายน 2564 วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ “ครบรอบ 129 ปี” นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำนายนันทชัย ทองเกียรติ จากบริษัท แมนเอโฟรสเซนฟูดส์ เข้ารับรางวัล “เข็มเสมาคุณูปการและประกาศเกียรติคุณ” ผู้ทำคุณประโยชน์ให้กระทรวงศึกษาธิการ จากท่านตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *