ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 และศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15.00 น. นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหาร และครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะจากสำนักงานชลประทานที่ 16 และศูนย์เครื่องจักรกลที่ 7 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 7 คน มาเพื่อดูพื้นที่ในการขุดอ่างเก็บน้ำของวิทยาลัยฯ รวมถึงอ่างเก็บน้ำของงานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดและแปลงโครงการชีววิถีฯ ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *