วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานมอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ฯ จำนวน 500 กล่อง ตามนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช

วันที่ 30 พฤษภาคม 2564 นายสมชาย ท่าตะเคียน ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะครูและบุคลากรของวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ร่วมแรงร่วมใจในการจัดทำอาหารปรุงสำเร็จพร้อมทานมอบให้กับคณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลสงขลา ซึ่งเป็นศูนย์กลางการรับบริจาคและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลสนาม ณ โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ สาธารณสุขจังหวัดสงขลา (ทีมสว๊อบ) โรงพยาบาลสนามที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี โรงพยาบาลหาดใหญ่ โรงพยาบาลสนามสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ โรงพยาบาลสนามหาดใหญ่-นาหม่อมจังหวัดสงขลา และงานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ศูนย์บริการสาธารณสุขเตาหลวง จำนวน 500 กล่อง ตามนโยบายของ ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา “อาชีวะเกษตรและประมง ห่วงใยประชาชน” สู้ภัยโควิด-19 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้กำลังใจแก่คณะแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ดูแลผู้ป่วยติดเชื้อไวรัส COVID – 19 ในสถานการณ์การป้องกันโรค COVID-19 ตามปณิธานของวิทยาลัยฯ ที่ว่า “เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน” ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *