ประมงจังหวัดจับมือประมงติณฯ ผลักดันศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ของภาคใต้

วันที่ 2 ก.พ. 2566 นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ พร้อมด้วยนางกรวิกา ศรีวัฒนวรัญญู ครูชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่รองผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ และคณะครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ร่วมกันต้อนรับนางวิลาสินี คงเล่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดสงขลา ที่ได้เดินทางมาสำรวจสถานที่ สำหรับเตรียมจัดทำโครงการจัดตั้งศูนย์ผลิตจุลินทรีย์ของภาคใต้ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรในพื้นที่ภาคใต้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และเป็นศูนย์ฝึกอบรมเกษตรกรในอนาคต (ตามมติที่ประชุมใหญ่ของประมงจังหวัด สงขลา เมื่อวันที่ 9 ม.ค.66 )

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #ศูนย์บริหารเครือข่ายการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา(CVM) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และสาขาวิชาการเดินเรือ#เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณ

ข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์….

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *