ขอต้อนรับนักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา เข้าศึกษาดูงานวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

🎖🎖🎖 วันนี้ 19 ตุลาคม 2565 (เวลา 09.00 – 12.00 น.) นายกิตติศักดิ์ กั่วพานิช ผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ให้การต้อนรับคณะครู และนักเรียน นักศึกษา ชมรมวิชาชีพประมง วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา จำนวน 42 คน ซึ่งเดินทางมาศึกษาดูงานภายใต้ “โครงการทัศนศึกษาดูงานฟาร์มเลี้ยงกุ้งทะเล” ณ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และให้เกิดทักษะประสบการณ์การทำงานต่อผู้เรียน และสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ในการนี้แผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ นำโดยนายประทีป สองแก้ว หัวหน้าแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคณะครูแผนกวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ให้การต้อนรับ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และนำคณะเดินทาง ศึกษาดูงานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ระบบ IOT ภายใต้โครงการศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

#สถานศึกษารางวัลพระราชทาน ปีการศึกษา 2549 และ2563#ศูนย์ความเป็นเลิศทางการอาชีวศึกษา(Excellent Center) สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ #เด่นทักษะประมงดำรงตนตอบแทนคุณแผ่นดิน#เดินหน้าขับเคลื่อนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างคุณภาพนำปริมาณข่าว : งานประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *