ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ประกาศวิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ดาวน์โหลด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *