📢ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน สมัครได้ตั้งแต่ 12-16 ตุลาคม 2563 ณ ห้องงานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *