📢ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศ วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับที่ 1 มารายงานตัววันที่ 2 พฤศจิกายน 2563

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *