วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ ขอประกาศเลื่อนการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (พนักงานบริหารทั่วไป) จากเดิมวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2564 ออกไปหรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงและจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *