วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์ กำหนดวันเวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการทั่วไป (พนักงานบริหารทั่วไป) การประเมินสมรรถถะ ส่วนที่ 1 วันเสาร์ ที่ 4 กันยายน 2564 การประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ 2 วันอาทิตย์ ที่ 5 กันยายน 2564

8New Pongpisarn, Kuakul Songsangjinda และคนอื่นๆ อีก 6 คน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *